Bouwrijp maken

De afgelopen maanden stonden in het teken van het uitgraven van de toekomstige Oudewegselaan, de aanleg van de riolering en de nutsvoorzieningen. Nu dit klaar is kan de bouwweg aangelegd worden en zal de aannemer beginnen met de voorbereidingen om na de bouwvak te kunnen starten.